Skip to content Skip to footer

EVLİYAOĞLU TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Evliyoğlu Tekstil Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.
Fabrika giriş kapısı 1, otopark ve fabrika giriş yolu 1, idari bina önü ve giriş 1, depo yükleme kapıları ve bina çevresindeki yollar 4, fabrika arka kapı 1, fabrika arka saha ev atık alanı 1, güvenlik (danışma) odasında 1, santral ve bilgi işlem bölümünde 2, pazarlama bölümünde 1, muhasebe ve insan kaynakları koridorunda 1, yönetim kurulu odası koridorunda 1, mescit koridorunda 1, dokuma bölümünde 4, dokuma usta odasında 1, kalite kontrol ve ham depo bölümünde 2, levent depo bölümünde 2, konfeksiyon giriş alt kat 1, konfeksiyon bölümünde 4, boy kesim dikim bölümünde 3, koli depo alanında 2, yemekhane salonunda ve girişinde 2, shoowroom salonunda 1, iplik depo bölümünde 7, iki bina arası koli depo bölümünde 2 olmak üzere Toplamda 47 adet güvenlik kamerası ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kamera ve görüntü kayıtları Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi; [EVLİYAOĞLU TEKSTİL] veri sorumlusuna, “www.evliyaoglutekstil.com” web sitemizin KVKK bölümünde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla Denizli OSB Mah. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:14 Honaz/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan kvkk@evliyaoglutekstil.com eposta adresine veya evliyaoglutekstil@hs03.kep.tr kep adresine göndererek bizlere iletebilirsiniz.

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metniİşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Evliyaoğlu Tekstil Tasarım İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, e-mail gibi kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Güleyik Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu (Denizli-Ankara Yolu) Bulvarı No:12 Honaz/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@evliyaoglutekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.