Skip to content Skip to footer

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


Değerli Çalışan Adayı;
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Evliyaoğlu Tekstil Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır
Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk bilginiz;
E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız;
Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz gibi);
Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz, bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz;
İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar, pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret);
Fotoğrafınız;
Sürücü belgesi bilgileriniz;
Hobilerinize ilişkin bilgiler;
Maaş beklentiniz;
Askerlik durumu bilginiz,
Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri) ,
Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer bilgileriniz
Evliyaoğlu Tekstil Anonim Şirketi tarafından KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.
Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 1 yıla kadar, onaylanması halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar Evliyaoğlu Tekstil Anonim Şirketi nezdinde saklanabilecektir.
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,
Sizinle iletişim kurulabilmesi,
Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin sağlanması,
Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edilebilmesi,
Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın tespitinin sağlanması,
Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlanabilmesi.
Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?
Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Söz konusu kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, sizleri istihdam edebilmeleri amacıyla grup şirketlerimize aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi; [EVLİYAOĞLU TEKSTİL] veri sorumlusuna, “www.evliyaoglutekstil.com” web sitemizin KVKK bölümünde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla Denizli OSB Mah. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:14 Honaz/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan kvkk@evliyaoglutekstil.com eposta adresine veya evliyaoglutekstil@hs03.kep.tr kep adresine göndererek bizlere iletebilirsiniz.

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metniİşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Evliyaoğlu Tekstil Tasarım İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, e-mail gibi kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Güleyik Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu (Denizli-Ankara Yolu) Bulvarı No:12 Honaz/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@evliyaoglutekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.