Skip to content Skip to footer

EVLİYAOĞLU TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Evliyoğlu Tekstil Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.
Fabrika giriş kapısı 1, otopark ve fabrika giriş yolu 1, idari bina önü ve giriş 1, depo yükleme kapıları ve bina çevresindeki yollar 4, fabrika arka kapı 1, fabrika arka saha ev atık alanı 1, güvenlik (danışma) odasında 1, santral ve bilgi işlem bölümünde 2, pazarlama bölümünde 1, muhasebe ve insan kaynakları koridorunda 1, yönetim kurulu odası koridorunda 1, mescit koridorunda 1, dokuma bölümünde 4, dokuma usta odasında 1, kalite kontrol ve ham depo bölümünde 2, levent depo bölümünde 2, konfeksiyon giriş alt kat 1, konfeksiyon bölümünde 4, boy kesim dikim bölümünde 3, koli depo alanında 2, yemekhane salonunda ve girişinde 2, shoowroom salonunda 1, iplik depo bölümünde 7, iki bina arası koli depo bölümünde 2 olmak üzere Toplamda 47 adet güvenlik kamerası ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kamera ve görüntü kayıtları Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi; [EVLİYAOĞLU TEKSTİL] veri sorumlusuna, “www.evliyaoglutekstil.com” web sitemizin KVKK bölümünde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla Denizli OSB Mah. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:14 Honaz/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan kvkk@evliyaoglutekstil.com eposta adresine veya evliyaoglutekstil@hs03.kep.tr kep adresine göndererek bizlere iletebilirsiniz.