Skip to content Skip to footer

Sürdürülebilir ve sorumlu üretim uygulamaları yaratmak için güneşin gücünden yararlanmaya inanıyoruz. En son teknolojiye sahip güneş panellerimiz sayesinde kurumsal karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltabiliyor, daha sağlıklı ve daha yeşil bir çevreye katkıda bulunuyoruz.

Güneş panellerini kullanmanın en önemli avantajlarından biri, artık geleneksel elektrik kaynaklarına bağımlı olmamamızdır; bu da genellikle elektrik kesintileri veya diğer elektrik sorunları nedeniyle üretim kesintilerine neden olur. Güneş enerjisine güvenerek, sorunsuz ve kesintisiz bir üretim süreci sağlıyoruz, bu da son teslim tarihlerine uymamıza ve tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli ürünler sunmamıza olanak tanıyor.

Sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğe olan bağlılığımızdan gurur duyuyoruz. Güneş enerjisini benimseyerek yalnızca çevresel etkimizi azaltmakla kalmıyoruz, aynı zamanda dünyada olumlu bir fark yaratma konusundaki kararlılığımızı da gösteriyoruz.

Daha parlak ve temiz bir geleceğe doğru yolculuğumuzda bize katılın. Birlikte daha sürdürülebilir bir dünyanın yolunu açabiliriz.

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metniİşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Evliyaoğlu Tekstil Tasarım İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, e-mail gibi kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Güleyik Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu (Denizli-Ankara Yolu) Bulvarı No:12 Honaz/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@evliyaoglutekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.